Archiwum kategorii: Przysłowia na październik

Przysłowia na październik

Im głębiej włażą pędraki, tym bardziej zima da się we znaki.
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.
Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Na jesieni świat się mieni.
Październik chodzi po kraju i ptactwo wypędza z gaju.
Babskie lato w październiku: baby mają robót bez liku.
W krótkie dzionki października, wszystko z pola, sadu znika.
Miesiąc październik marca obraz wierny.
Gdy już październik ze śniegiem przybieży, to na wiosnę długo śnieg na polach leży.
Gdy październik mocno trzyma, zwykle potem ostra zima.
Mroźny październik zapowiada niestała pogodę w zimie.
Gdy jesienią lato, zima mrozy za to.
Deszcza październikowy – urodzaj majowy.
Październik skrzepły, będzie luty ciepły.

Przysłowia na 1 października

Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny

Przysłowia na 2 października

Gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.

Przysłowia na 3 października

Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola

Przysłowia na 4 października

Październik chodzi po kraju, żenie ptactwo w gaju.
Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.

 

Przysłowia na 5 października

W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada

Przysłowia na 6 października

W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada

Przysłowia na 7 października

Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

Przysłowia na 8 października

Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie.
O świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.

Przysłowia na 9 października

Październik śnieżny i chłodny – styczeń zwykle łagodny.

Przysłowia na 10 października

Październik ciepły – będzie luty skrzepły.