Archiwum kategorii: Przysłowia na marzec

Przysłowia na marzec

W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą.
Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
W marcu jak w garncu.
Kiedy twa ma rodzić rola, to wóź w marcu gnój na pola.
Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.
Ile w marcu rosy na polach znajdują – tyle po Wielkanocy szronów przewidują.
Suchy marzec, maj chłodny, kwiecień mokry – rok niepłodny.
Gdy w marcu od południa ryknie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
Marcowa mgła zimie lato da.
Ile w marcu deszczu, tyle w maju śniegu.
Co w marcu urośnie, w maju zmarznie

Przysłowia na 1 marca

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

Przysłowia na 2 marca

Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Kto sieje groch w marcu, gotuje go w garncu, a kto w maju, ten w jaju
W Świętej Halszki dzionek nuci już skowronek.

Przysłowia na 3 marca

Na Świętą Kondę wyrzuć już bondę (zimowe okrycie).
Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje

Przysłowia na 4 marca

Dzień Świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.
Jeżeli na Świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki).
Na Świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.
Na Świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza.
Święty Kazimierz groch dmie.
W dzień Świętego Kazimierza zima do morza zmierza.
Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza
Jak tłuste zapusty, to dom może być pusty.
Jakie zapusty, taka Wielkanoc.
Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się spodziewają.
Ostatni wtorek wskazuje, jaka pogoda w poście panuje.
Kiedy pada w ostatni wtorek, to ze lnem uciekaj w dołek.
Zapust smutny, post wesoły, będziesz człeku, cały rok goły
Na święty Kazimierz już nie zmarzniesz.

Przysłowia na 5 marca

Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.

Przysłowia na 6 marca

Gdy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszego dobra z tego wyniknie.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje.
Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.
Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu

Przysłowia na 7 marca

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
W marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.

Przysłowia na 8 marca

Dzień kobiet !! Wszystkim paniom miłego dnia
Z kobietami wielka bieda lecz bez kobiet żyć się nie da.

Przysłowia na 9 marca

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa

Przysłowia na 10 marca

Od Cypriana aż do Jana (Kapistrana 27.03), gdy pogoda zakichana, to od Jana do Jerzego (23.04) ciągle jeszcze nic nowego, a gdy Jerzy się rozśmieje (rozpogodzi), to za kilka dni znów leje.
Czterdziestu Męczenników jakich, czterdzieści dni takich.
Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.
Męczennicy, gdy mróz noszą, czterdzieści dni mrozu głoszą.
Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.