Przysłowia na 1 marca

przez | 1 marca 2020

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.