Przysłowia na 2 marca

przez | 2 marca 2020

Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Kto sieje groch w marcu, gotuje go w garncu, a kto w maju, ten w jaju
W Świętej Halszki dzionek nuci już skowronek.