Przysłowia na 3 marca

przez | 3 marca 2020

Na Świętą Kondę wyrzuć już bondę (zimowe okrycie).
Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje