Archiwum kategorii: Przysłowia na wrzesień

Przysłowia na wrzesień

Orzech prędko opada zima się trwała nie nada.
Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.
Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
Gdy nadejdzie wrzesień, wieśniak ma zawsze pełną stodołę i kieszeń.
Oto wrzesień, bliska jesień.
Gdy wrzesień to jesień, leniwiec ma próżną kieszeń.
We wrześniu częste grzmoty wróżą szkodliwe słoty.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
We wrześniu gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie lada jaki.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień, ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Wrzesień rozpoczyna jesień.
Wrzesień się czerwieni będzie dość w kieszeni.
Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
Jeśli ptaki lecą wysoko to pogoda będzie daleko i szeroko.
Grzmot wrześniowy – niedostatek zimowy.
Klon kiedy wcześnie opada, srogą zimę zapowiada.
Gdy obrodzą żołędzie, ostra zima będzie.
Wrzesień kiedy ciepły, to październik skrzepły.
Jaki czas we wrześniu, taki w przyszłym marcu.
Jesień, kiedy się obejdzie bez słoty, zima tęgości przysposobi, cnoty.

Przysłowia na 1 września

Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
Burza w tym dniu rokuje, że cały miesiąc będzie mieć pogodę niestałą.
Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi.
Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie.
Gdy święty Idzi burzliwie się poda, przez cały wrzesień niestała pogoda.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały wrzesień leci.
Na święty Idzi chłop podwieczorku nie widzi.
Na święty Idzi, to się w polu tylko bydło i oracza widzi.
Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi.
Święty Idzi – cały miesiąc widzi.
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień.
Święty Idzi nastręcza albo już zaręcza.
Wielka dla zboża i siewki wygoda, gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.
Jaki pierwszy wrzesień taka będzie jesień.

Przysłowia na 2 września

Czego lipiec i sierpień nie dogotuje, to z pewnością wrzesień dosmaży.

Przysłowia na 3 września

Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.

Przysłowia na 4 września

Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.

Przysłowia na 5 września

Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.

Przysłowia na 6 września

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.

Przysłowia na 7 września

Święta Regina mgły rozpina.
W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
Święta Regina gałęzie ugina.

Przysłowia na 8 września

Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny (15.09).
Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.
Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi.
W Narodzenie Panny Marii pogodnie, tak będzie cztery tygodnie.
W Narodzenie Panny pluta, w zimie zedrzesz buta.
W Narodzenie Panny jaka pogoda, osiem tygodni takich nam poda.

Przysłowia na 9 września

Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima

Przysłowia na 10 września

Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza.
Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.