Przysłowia na 1 września

przez | 1 września 2020

Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
Burza w tym dniu rokuje, że cały miesiąc będzie mieć pogodę niestałą.
Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi.
Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie.
Gdy święty Idzi burzliwie się poda, przez cały wrzesień niestała pogoda.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały wrzesień leci.
Na święty Idzi chłop podwieczorku nie widzi.
Na święty Idzi, to się w polu tylko bydło i oracza widzi.
Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi.
Święty Idzi – cały miesiąc widzi.
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień.
Święty Idzi nastręcza albo już zaręcza.
Wielka dla zboża i siewki wygoda, gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.
Jaki pierwszy wrzesień taka będzie jesień.