Przysłowia na 5 marca

przez | 5 marca 2020

Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.