Przysłowia na 1 sierpnia

przez | 1 sierpnia 2020

Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.
Jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy.
Na świętego Polikopy grom popali kopy.