Przysłowia na 10 lutego

przez | 10 lutego 2020

Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc poda.
Mięsopust w słońcu, śmigus na przypiecku.
Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje.
Na Św. Jacenty – łamią się pod lodem pręty.
Chmury w lutym ku północy, to są ciepła prorocy.

Scholastyka – mróz utyka, zanim Walenty (14.02) nam zaświeci, obaczymy, mróz kark skręci.