Przysłowia na 12 maja

przez | 12 maja 2020

Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy.
Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego.
Gdy słoneczko przed Serwacym (13.05) ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa.
Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy.
Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym 14.05 mróz odlata
Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą