Przysłowia na 13 kwietnia

przez | 13 kwietnia 2020

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.
Gdy Kwietna Niedziela o chłodzie, listopad zimnem pobodzie.
Gdy mokro w Kwietną Niedzielę, rok się sucho ściele.
Gdy w niedzielę męki pańskiej słotno jest o świcie, wiele żyta tego roku gospodarz nie zmiecie.
Deszcz ranny i płacz panny oba krótkotrwałe.