Przysłowia na 15 kwietnia

przez | 15 kwietnia 2020

Częste deszcze w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Kiedy w kwietniu słonko grzeje chłopi mogą mieć nadzieję.
Kto na dworze sypia teraz przypadnie mu febra nie raz