Przysłowia na 15 maja

przez | 15 maja 2020

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.
Święta Zofija ciepło rozwija.
Dla świętej Zosi kłos się podnosi.
Każda Zosia dobra gosposia.Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka to zimni święci.
Święta Zofija kłosy rozwija