Przysłowia na 16 lutego

przez | 16 lutego 2020

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
Czasem tak się luty rozklei, że się wół napije z kolei.
Lepiej widzieć wilka w lesie, niż furmana w lutym w polu.
W lutym wiele wody -całe lato bez pogody.
Luty ciepły obiecuje, wiosny zimnej nie daruje.