Przysłowia na 19 lutego

przez | 19 lutego 2020

Kto w niedzielę jarmarczy, temu na sól nie starczy.
W Świętego Konrada, zima nie rada.
Luty, szykuj buty, bo nadejdą deszcze, pluty.
Kiedy w lutym tajanie, szykuj chłopie sanie.
Zimę uśmierza wiosna, wiosnę lato niszczy.
Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają.