Przysłowia na 20 grudnia

przez | 20 grudnia 2020

Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
Na świętego Dominika głucho wszędzie, śpiew ptactwa zanika.
Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
Ile słońca na Makarego, tyle ciepła wrześniowego.
Dzień świętego Makarego pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada.