Przysłowia na 20 maja

przez | 20 maja 2020

Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota.
Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie.
Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały.
Na Wniebowstąpienie Pan Bóg w niebo, robak w mięso, kwas w piwo, a diabeł w babę.