Przysłowia na 21 stycznia

przez | 21 stycznia 2020

Jak Święta Agnieszka wypuści śnieg z mieszka to go nie powstrzyma ani do Franciszka (24 I).
Święta Agnieszka wypuszcza skowronki z mieszka.
Agnieszka łaskawa puszcza skowronka z rękawa.
Dzień świętej Agnieszki wypędza pliszki.
Gdy przyjdzie Agnieszka rozbije ogonem lód pliszka.