Przysłowia na 24 lutego

przez | 24 lutego 2020

Jaka pogoda w nocy Świętego Piotra i Macieja (24.02) takiej czterdzieści dni i nocy nadzieja.
Jeżeli ciepło w dzień Świętego Piotra, to zima do Wielkiej Nocy potrwa.
Kiedy Święty Pieter grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje.
Zimno w Piotra Stolicę, czterdzieści dni takich naliczę.
W Katedrę Piotra ostry czas, dni 40 trwa on wraz.
Jeżeli w Św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży.
Na Świętego Maciej lody, wrócą długie chłody.
Na Święty Maciej lody wróżą długie chłody, a gdy płynie struga, to zima niedługa.
Gdy na Macieja przejrzy żyto nieba, to się spodziewać można dużo chleba.
Jak kołek po płocie, tak Maciek Dorocie.
Gdy Święty Maciej zimę poprawia, to Oblubieniec (19.03) mrozy zostawia.
Na Świętego Macieja pierwsza wiosny nadzieja.
Przed Maciejem jak połamie lody, po Macieju szukaj pod lodem wody.
Święty Maciej albo topi lody, albo też je robi z wody.
Na Macieja lody wróżą długie chłody.
Na św. Macieja prędkiej wiosny nadzieja.
Święty Maciej zimę traci, albo ja bogaci.