Przysłowia na 24 sierpnia

przez | 24 sierpnia 2020

Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
Bartłomieja świętego dzień w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
Bartłomieja cały wrzesień naśladuje, a z nim jesień.
Bartłomieja słota, z łyżki deszczu ceber błota.
Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami.
Gdy koło Bartłomieja liść opada, prędko zima bywa rada.
Gdy się Bartłomiej grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi.
Gdy w dzień świętego Bartłomieja po górach burzy, w jesieni brona rolę kurzy.
Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.
Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi.
Jaki Bartek, taki wrzesień.
Jaki Bartłomiej przyniesie dzień, taka latoś będzie jesień.
Jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja.
Jaki się Bartek wydarzy, taką jesień uwarzy.
Już po świętym Bartłomieju, jedz już kluski na oleju.
Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał.
Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi.
Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jęknie knieja (pierwszy przymrozek).
Na święty Bartek owocu dostatek.
Na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze.
Na święty Bartłomiej jest już po co iść na komin.
Na święty Bartłomiej obróć plecy na płomień.
Od świętego Bartłomieja lepsza w stodole nadzieja.
Po świętym Bartłomieju z kwarty deszczu miara błota.
Skąd wiatr na Bartłomieja, stąd będzie wiał w zimie.
Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja.
Święty Bartłomiej – dorzuć drewek na płomień.
Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.
Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje i czy w przyszłym latku dożyjesz dostatku..
Kiedy Bartłomiej pogodę psuje, rychłe śniegi szykuje.