Przysłowia na 27 czerwca

przez | 27 czerwca 2020

Gdy na Władysława deszcze, słota długo potrwa jeszcze.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni
Gdy na Władysława kropla dżdżu porosi na dwutygodniową wilgoć się zanosi