Przysłowia na 28 maja

przez | 28 maja 2020

I na najpiękniejszy dzień spada nieraz deszcz i cień.
Gdy dym z komina w górę idzie, jutro pogoda będzie.
Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy.