Przysłowia na 28 marca

przez | 28 marca 2020

Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj jak będzie w Jana Damasceńskiego.
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę po zimie