Przysłowia na 29 czerwca

przez | 29 czerwca 2020

Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
Po świętym Pawle i Piętrze muchy tłuste jak wieprze.
Dawniej Piotr był Piotrem, a łotr łotrem.
Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroc kur zapieje.
Wie święty Piotr, komu swego płaszcza udzielic.