Przysłowia na 29 marca

przez | 29 marca 2021

Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
Gdy w Wielki Piątek rosa, na łące nie chwyci się kosa.
Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
Jak w Wielki Piątek rosa, będzie obfity plon prosa.
We Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
Jeśli w Wielki Piątek pada, suche lato zapowiada, ale gdy w ten dzień ładnie, dużo deszczów spadnie