Przysłowia na 30 listopada

przez | 30 listopada 2020

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży
Gdy Andrzej (30 XI) się zjawi, to i zimę postawi.
Na Andrzeja mróz, gotuj na zimę wóz, a jak taje, to znów sanie.
Na świętego Andrzeja kurom w polu nadzieja.