Przysłowia na 5 kwietnia

przez | 5 kwietnia 2020

Chociaż Św. Wincenty, jednak szczypie mróz w pięty.
Jak się Wincenty rozdeszczy, zle chłopu wilga wieszczy.
Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
Na Św. Wincenty nie chodz bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty