Przysłowia na 7 kwietnia

przez | 7 kwietnia 2020

Pogody kwietniowe – słoty majowe.
Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
Na Świętego Donata idz po pracę do brata.