Przysłowia na 13 marca

przez | 13 marca 2020

Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe.
Nie siejesz grochu w marcu,, nie masz go w garncu.
Kiedy starzec chory w marcu, będzie zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, pacierz zmów.
Marzec – czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy .