Przysłowia na 14 marca

przez | 14 marca 2020

Marzec suchy; kwiecień, gdy w deszcz bogaty bywa; maj zaś chłodny w urodzaj taki rok opływa.
Śnieg marcowy owocom niezdrowy.
W marcu mgły, powódz za sto dni.
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy
Na Leona pogoda, będzie w polu uroda.