Przysłowia na 15 marca

przez | 15 marca 2020

Piętnastego marca słonko grzeje i starca.
Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju.
Gdy marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
Suchy marzec, mokry kwiecień, maj chłodny rok niegłodny