Przysłowia na 17 marca

przez | 17 marca 2020

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.
Święta Gertruda, zaprzęgaj woły do pługa.
Ogrodniku, Św. Gertruda gdy słońcem błyśnie zrobi cuda oczywiście.
W dzień Gertrudy, jeśli mróz u nas, przez czterdzieści dni zimowy czas.
Od Trzech Króli (06.01) będą mrozy do Gietruli.
Gdy na Gertrudę zjawiąsie bocianie to wiosna rychło nastanie.