Przysłowia na 18 marca

przez | 18 marca 2020

Na Św. Edwarda zimy pogarda.
Po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się zapłacze.
Po marcu grzmiącym, maj śniegiem ćmiący.
Suchy marzec, mokry maj czyni gumno jako gaj.