Przysłowia na 19 marca

przez | 19 marca 2020

Jak na Świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda, to sadź gdzie woda.
Gdy na Święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
Na Świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie.
Na Święty Józek czasem śniegu, a czasem trawy wózek.
Przyjdzie Święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą.
Święty Józef kiwnie brodą, idzie zima na dół z wodą.
Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny.
W Józefa z zimy się śmiej i na grządce kapustę siej.
Święty Józef Oblubieniec otwiera wiosny gościniec.

Gdy święty Józef (19 marca) pogodny, roczek będzie urodny.