Przysłowia na 19 kwietnia

przez | 19 kwietnia 2020

W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nie ruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa.
Ta urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę przykrywa.
Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na Św. Jerzego