Przysłowia na 20 kwietnia

przez | 20 kwietnia 2020

Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.
Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody, do Zielonych Świątek (19.05) więcej deszczu niż pogody.
Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do Zielonych Świątek (19.05), więcej wody niż pogody.
Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość włada.
W Wielką Niedzielę pogoda – duża w polu uroda.