Przysłowia na 21 marca

przez | 21 marca 2020

Pierwszy dzień wiosny !!
Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
Benedykt groch w polu sieje, Wojciech (23.04) do owsa się śmieje,
Stanisław 8.05 len ma w pamięci, Filip 1.05 do tatarki nęci
Benedykta Bożą mocą, dzionek już się równa z nocą.
Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.