Przysłowia na 22 marca

przez | 22 marca 2020

Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zimy już nie będzie.
W marcu, kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna.
Zima, gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem wraz wychłodzi.
Posuchy marcowe wynagrodzą deszcze kwietniowe