Przysłowia na 21 września

przez | 21 września 2020

Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał.
Jeśli w dzień świętego Mateusza pięknie jest, tedy takie powietrze jeszcze cztery niedziele ma trwać.
Mateusz bez dżdżów potoku da win do przyszłego roku.
Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje.
Na świętego Mateusza dostanie kapusta kapelusza.
Na święty Mateusz jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż.
Na święty Mateusz płaszcz miej, a na święty Michał (29.09) futro wdziej.
Niech po świętym Mateuszu chucha, kto sobie nie kupił kożucha.
Po świętym Mateuszu kiep, kto w kapeluszu.
Po świętym Mateuszu zimno chodzić w kapeluszu.
Pogoda Mateuszowa cztery niedziele się zachowa.
Pogoda na świętego Mateusza cztery niedziele się nie rusza.
Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu
Na święty Mateusz zrzuć kapelusz, a czapkę włóż.