Przysłowia na 22 września

przez | 22 września 2020

Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą.
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy.
Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę.
Maurycy jak się śmieje (jest pogodnie), wiater rychło powieje.