Przysłowia na 30 kwietnia

przez | 30 kwietnia 2020

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają.
Kiedy kawki, do kupy zleciawszy się, wrzeszczą, deszcz zwykle, jako mówią prości ludzie, wieszczą.
Gdy rzegocze zielona żaba, wiedz, że deszcz będzie, mówi stara baba.
Gdy w końcu kwietnia deszcz porosi, błogosławieństwo plonom przynosi.