Przysłowia na maj

przez | 1 maja 2020

Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj.
Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
Deszcz majowy, to łzy młodej wdowy.
Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.
Ślub majowy – grób gotowy.
Maj z grzmotami – rok dobry przed nami.
Gdy maj mglisty, lata obraz dżdżysty.
Jaki dzień w Boże Ciało takich potem dni niemało
W maju gdy słota, to z kwarty deszczu kropla błota.