Przysłowia na 8 lutego

przez | 8 lutego 2020

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny i nieurodzaje.
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.
Jak dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje.