Archiwum kategorii: Przysłowia na maj

Przysłowia na 12 maja

Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy. Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego. Gdy słoneczko przed Serwacym (13.05) ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa. Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy. Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym 14.05 mróz odlata Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem… Czytaj dalej »

Przysłowia na 13 maja

Dobry w czerwcu Bonifacy (5.06), gdy w maju dobry Serwacy. Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy (5.06). Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają Serwacy, Pankracy, Bonifacy – zły na ogród chłopacy.

Przysłowia na 14 maja

Pankracy, Serwacy i Bonifacy to wielcy dziwacy. Pankracy, Serwacy i Bonifacy – źli na ogrody chłopacy. Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. Święci Pankracy, Serwacy, Bonifacy – to ostatni dworacy ( dworują – żartują, kpią sobie z wiosny i pogody).

Przysłowia na 20 maja

Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota. Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie. Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały. Na Wniebowstąpienie Pan Bóg w niebo, robak w mięso, kwas w piwo, a diabeł w babę.